Кардіоваскулярні ускладнення у хворих на хронічну хворобу нирок Колесник М.О. 2010 р. 230 стрю

фармакоекономіка клініко-економічний аналіз замісної та ... Название: Кардіоваскулярні ускладнення у хворих на хронічну хворобу нирок Колесник М.О. 2010 р. 230 стрю
Формат книги: fb2, txt, epub, pdf
Размер: 10.2 mb
Скачано: 701 раз

фармакоекономіка клініко-економічний аналіз замісної та ...
супутньої фармакотерапії хворих на хронічну ниркову недостатність, ... Ключові слова: хронічна хвороба нирок, фінансування гемодіалізу, .... оцінила у 29 500 тис. грн та зазначила, що у 2010 р. .... Хворі на ХХН V стадії мають ускладнення основ- .... нирок V стадії: лікування анемії [Текст] / М. О. Колесник,.

Кардіоваскулярні ускладнення у хворих на хронічну хворобу нирок Колесник М.О. 2010 р. 230 стрю

Ат  та  протеїнурії, але їх  добова доза залежить від цифр ат. Колесника  група укладачів (співробітники ду інститут нефрології намн україни) у 2002 році  створили національний реєстр хворих на хронічну хворобу нирок (ххн) (головним координатором якого він є і зараз) з 2006 року реєстр  включений до  реєстру європейської ниркової асоціації. Рівень протеїнурії необхідно приймати   до уваги при визначенні   цільового ат.

Коли при лікуванні vit d  виникає помірна гіперкальціемія (загальний  ca 2,6-2,9ммольл) таабо  гіперфосфатемія, а також  збільшення сa x po   6,0 необхідно знизити дозу vit d вдвічі, або відмінити кальцитріолу  до нормалізації показників  фосфору та кальцію, призначити  фосфатбіндери та  використовувати діалізат з концентрацією кальція 1,25-1,5 ммольл. Перевагу надають білкам рослинного походження, в яких низький вміст фосфору. Контроль за станом фосфорно-кальцієвого обміну проводиться  за рівнем загального кальцію та фосфору плазми кожні 2 тижні.

При хронічних   ураженнях тубуло-інтерстиціальної тканини слід зважати на можливість розвитку  гіповолемії - хворі з  сільвтрачаючою ниркою. Термінальна стадія ураження нирок     стандартизувати критерії діагностики і лікування хворих з хнн на всіх етапах надання медичної допомоги  визначити критерії ефективності лікування, реабілітаційні   заходи та принципи диспансеризації. Ці препарати не містять ні алюмінію, ні кальцію і тому позбавлені ризику гіперкальціємії, розвитку алюмінієвої токсичності.

Колесник провідний учений в галузі нефрології, наукові інтереси  якого стосуються  дослідження  механізмів  виникнення і прогресування  хвороб сечової системи, вивчення проблем діалізної терапії хворих на хронічну хворобу нирок або з гострим пошкодженням нирок. За останні 5 років під його керівництвом підготовано 2 доктори медичних наук і 6 кандидатів медичних наук на сьогодні виконується докторська і 3 кандидатські дисертації за спеціальністю нефрологія. У перші  2  місяці прийому може спостерігатися  транзиторне  підвищення концентрації креатиніну  в сироватці крові, яке розглядається як  наслідок змін ниркової гемодинаміки.

Нирки і гемостаз (2001), инфекции почек и мочевыводящих путей (2003) поражение почек, обусловленные ревматическими заболеваниями (2004), теория и практика доказательной медицины (2006), основи нефрології (2008, 2010), кардіоваскулярні ускладнення у хворих на хронічну хворобу нирок (2010). Шкф нижче 40 млхв крім дієтичного обмеження фосфору  до 1гдобу  призначають фосфатзвязуючі препарати  (фзп) - фосфатбіндери, які звязують у кишківнику фосфор, що поступає з їжею. Птг понад  1000  пгмл  є показаннями до паратиреоїдектомії (пте) (рис.

Зменшення вживання білка  з їжею - низькобілкова дієта  (нбд) (нбд) сприяє гальмуванню прогресування хнн зменшується внутрішньоклубочкова  гіпертензія і гіпертрофія клубочків,  протеїнурія),  знижується частота розвитку вторинного гіперпаратиреозу та повязаних  з ним остеодистрофій, зменшуються симптоми уремії та  рівень продуктів  азотистого обміну, більшість з  яких  є продуктами метаболізму білка, тому рішення  старту  лікування методами знт приймається  пізніше. Ппт площа поверхні тіла,   яку   можна визначати за номограмою   або за  формулою gehan та george діагностика хнн може здійснюватись на всіх етапах медичної допомоги, однак спостерігати  і визначати лікувальну тактику таким пацієнтам, особливо за умов вперше виявленого хзн з нирковою недостатністю необхідно в умовах спеціалізованих нефрологічних відділень. Слід памятати, що тривале споживання нбд може супроводжуватися негативним азотистим балансом з наростанням метаболічного ацидозу, розвитком білково-енергетичної  недостатності, гіперкатаболізму,  дистрофії,  тяжкої анемії. Жири  (бажано рослинного походження), в достатній   кількості  (100-110гдобу), адже вони забезпечують калорійність їжі. Останнім наказом моз  та амн україни від   року (табл.


Національний реєстр хворих на хронічну хворобу нирок


М. О. Колесник. – К., : [б. в. ],. 2010. – 89 с. 7. Создание национального и ... Колесник М. О. Нова редакція наказу про національний реєстр хворих на хронічну хворобу нирок / М. О. Колесник, Н. І. Козлюк, Г. С. Владзієвська ...... 230. 157. 68,26. 67. 29,13. 6. 2,61. 5. Хронічний гломерулонефрит. (N03) - усього.

Кардіоваскулярні ускладнення у хворих на хронічну хворобу нирок Колесник М.О. 2010 р. 230 стрю

Директор — Державна установа "Інститут нефрології ...
М. О. Колесник – провідний учений в галузі нефрології, наукові інтереси ... хворих на хронічну хворобу нирок або з гострим пошкодженням нирок. ... з гострим пошкодженням нирок (ГПН) № ____», у виданні за 2012 р. стало ... 2010), «Кардіоваскулярні ускладнення у хворих на хронічну хворобу нирок» ( 2010).
Кардіоваскулярні ускладнення у хворих на хронічну хворобу нирок Колесник М.О. 2010 р. 230 стрю Колесник – провідний учений в галузі нефрології, наукові інтереси. оцінила у 29 500 тис. 157. Великий вміст фосфора у молоці та  молочних продуктах (сири, йогурти, креми, морозиво) бобах,  яйцях, печінці, лівері, лососі, сардинах, тунці, кукурудзі, ячмені, напоях (пиво,  кола),  шоколаді,  горіхах. Збільшення рівня креатиніну). О. О. Слід обмежити бобові,  гриби, горіхи, насіння гарбуза та соняшників. І. Коли при лікуванні vit d  виникає помірна гіперкальціемія (загальний  ca 2,6-2,9ммольл) таабо  гіперфосфатемія, а також  збільшення сa x po   6,0 необхідно знизити дозу vit d вдвічі, або відмінити кальцитріолу  до нормалізації показників  фосфору та кальцію, призначити  фосфатбіндери та  використовувати діалізат з концентрацією кальція 1,25-1,5 ммольл. О. Колесник головний редактор науково-практичного медичного українського журналу нефрології та діалізу і є  членом редакційних колегій багатьох медичних журналів. Апф (іапф) та  блокатори   рецепторів ангіотензину ii  (бра) більш істотно ніж  діуретики, антагоністи кальцію, b-блокатори, зменшують протеїнурію та мікроальбумінурію, гальмують прогресування  ниркових захворювань та покращують виживання хворих на хронічні захворювання нирок. У 2007 році було розпочато створення електронної бази даних  регіональних та національного реєстру хворих на ххн за допомогою нового програмного забезпечення.
 • Хронічна хвороба нирок - National Kidney Foundation


  Надалі диспансерне спостереження  здійснюється нефрологом чи терапевтом поліклініки, а симптоматичне лікування може проводитись як амбулаторно  так і в умовах терапевтичних чи нефрологічних стаціонарів. Препарати  3 класу діють напротязі 24 годин та забезпечують мякий стабільний ефект. Надмірне збільшення рівня  птг  спричинює погіршення біоенергетики міокардіоцитів, посилення міокардіофіброзу, поглиблення дисліпідемії, гіпертрофії лівого шлуночка  і,  що найнебезпечніше, можливі  випадки  кальцифілаксії. Метою лікування порушень кальцієво-фосфорного обміну  є підтримання, особливо у хворих на додіалізному етапі   захворювання, рівня фосфора у сироватці крові в межах 4,5-6 мг (1мг фосфора - 0,32 ммольл фосфата). Препарати кальцію не призначають   при концентрації  фосфора   у сироватці крові нижче  6 мг.

  У перші  2  місяці прийому може спостерігатися  транзиторне  підвищення концентрації креатиніну  в сироватці крові, яке розглядається як  наслідок змін ниркової гемодинаміки. Вступ    частіше для визначення   тактики лікування та контролю, при виникненні ускладнень г. Препарати  2 класу  мають  більш тривалий період напіввиведення  (18-24 год. Однак   усі  вони  проліки, поступають в організм у неактивному стані, потребують метаболічної активації у печінці. Збільшення рівня креатиніну).

  National kidney  foundation  (nkf,сша)  експертами  (нефрологами, дитячими нефрологами,  епідеміологами,  спеціалістами з  клінічної лабораторної діагностики, дієтології,  геронтології, соціального захисту та  сімейної медицини) був досягнутий консенсус і  визначене поняття  хронічне захворювання нирок  (хзн),  критерії якого подані в табл. Термінальна стадія ураження нирок     стандартизувати критерії діагностики і лікування хворих з хнн на всіх етапах надання медичної допомоги  визначити критерії ефективності лікування, реабілітаційні   заходи та принципи диспансеризації. У 2007 році за його ініціативи у структурі  інституту було створене перше в україні відділення інтенсивної нефрології і таким чином  започатковано розвиток нового напряму нефрології в україні. У 2007 році було розпочато створення електронної бази даних  регіональних та національного реєстру хворих на ххн за допомогою нового програмного забезпечення. За умови  виникнення олігурії - водне  навантаження може бути більше за діурез тільки на  300-500 мл, кількість nacl  обмежується до 5 гдобу. Колесника  група укладачів (співробітники ду інститут нефрології намн україни) у 2002 році  створили національний реєстр хворих на хронічну хворобу нирок (ххн) (головним координатором якого він є і зараз) з 2006 року реєстр  включений до  реєстру європейської ниркової асоціації. Президент асоціації нефрологів нових незалежних держав, член  комісії   з глобального розвитку нефрології світової асоціації нефрологів, член правління української асоціації нефрологів,  дійсний член  европейської ниркової асоціації асоціації діалізу і трансплантації, світової асоціації перитонеального діалізу,  експерт державного  фармакологічного центру моз україни з питань випробувань лікарських засобів в урології, нефрології та гінекології. На етапі діагностики,  до призначення програмного лікування, при швидкопрогресуючому перебізі захворювання визначення електролітів крові (калій, натрій, хлор, кальцій, фосфор) імунологічні дослідження крові асл-о, igg, m, a, комплементу (с3-фракція), цік радіонуклідні дослідження (непряма ренангіографія, динамічна та статична реносцинтігра-фія) визначення продуктів деградації сполучної тканини (с-реактивний білок) вірусологічні дослідження для виявлення маркерів гепатиту в, с, дельта серологічні дослідження для визначення антитіл у складі ig g, m до вірусів кору, цитомегалові-русу, герпеса тощо) 1. Птг у  хворих  з  хнн на діалізі  повинен бути нижче 18 pmol l (200 пгмл), а саме 120- 195 пгмл та контролюватися кожні 3 місяці. Залежно від показників шкф було виділено  5 стадій  хзн (табл.

  У лютому 2002 р. ... Якщо у вас виникли запитання щодо встановленої стадії хвороби нирок ... В міру прогресування хронічної хвороби нирок показник ШКФ знижується. .... через нирки фільтрується близько 230 літрів крові. ... збереження життя хворого на ниркову недостатність потрібна ... час роботи м'язів.

  Протокол надання медичної допомоги хворим з хронічною ...

  Хронічна ниркова недостатність (Нефрологія) - Протокол надання медичної допомоги - Протокол ... Колесник М.О.-д.м.н., професор, директор Інституту.
 • 10 дней которые потрясли мир Джон Рид
 • 100 английских неправильных глаголов
 • 100 великих людей Мусский С.А.
 • 100 великих мифов и легенд
 • 100 великих путешественников
 • 100 великих тайн Третьего рейха
 • 1000 рецептов на скорую руку
 • Culture of Epithelial Cells R. Ian Freshney
 • Общая врачебная практика по Дж. Нобелю, кн. 3 (болезни желудочно-кишечного тракта, гематологические и онкологические болезни, болезни опорно-двигательного аппарата) Дж. Нобель
 • Основы лучевой диагностики. От изображения к диагнозу Остманн Й.
 • Пять шагов к бессмертию Болотов
 • Социальная психология: учеб. пособие
 • Частичные съемные протезы (теория, клиника и лабораторная техника) Жулев Е. Н.
 • Практическое руководство по детским болезням, т. 11 (детская вегетология) Шиляев Р. Р.
 • Кардіоваскулярні ускладнення у хворих на хронічну хворобу нирок Колесник М.О. 2010 р. 230 стрю

  TOP

  Трудный диагноз

  11 самых актуальных вопросов: страхи большого города Курпатов

  Допоміжні лабораторні дослідження для уточнення діагнозу основного захворювання, визначення активності патологічного процесу та   обєму лікування (виконуються за необхідністю)  ультразвукове дослідження (узд) сечової системи з імпульсною доплерометрією радіонуклідні дослідження (непряма ренангіографія, динамічна та статична реносцинтіграфія) на етапі діагностики та при контролі лікування  тільки хворим з хнн і-іі ст...

  NEWS

  Современные хирургические инструменты - Семенов Г.М.

  Качаем железные мышцы.Бодибилдинг как спорт Кочетков М.А.

  Препарати  3 класу діють напротязі 24 годин та забезпечують мякий стабільний ефект. У 2007 році було розпочато створення електронної бази даних  регіональних та національного реєстру хворих на ххн за допомогою нового програмного забезпечення. Робоча група, керівником якої він є, створила  і впровадила клінічні настанови рекомендації, стандарт і протоколи надання спеціалізованої  медичної допомоги хворим з хронічною хворобою нирок vд стадії...

  POPULARE

  Местная анестезия (иллюстрированное практическое руководство) М. Малрой

  Видеоторакоскопия в онкологической практике В.Н. Клименко, А.С. Барчук, В.Г. Лемехов

  На основі введених облікових форм 1670 були  сформовані звітні регіональні форми 67 звіт про кількість хворих, які перебували на обліку з хронічною хворобою нирок або трансплантованою ниркою   (річна). Дозу збільшують кожні  2-4 тижні під контролем  рівня фосфора  у сироватці крові. Завдяки плідній співпраці з головними позаштатними спеціалістами зі спеціальності нефрологія департаментів охорони здоровя облдержадміністрацій, міст києва та севастополя, які є регіональними координаторами національного реєстру хворих на ххн, якість останнього щорічно зростає...

  [dcufut]